Açık veri eğitimde nasıl yarar sağlayabilir?

0
234

Genelde açık veri tartışıldığında odak nokta çoğu zaman iş olanakları, özellikle inovasyon ve verimlilik yönünden kazanımların arttırılmasına yönelik açık (hükümet) verilerinin ekonomi ve devlet için sağladığı çeşitli faydalardan bahsedilir. Bununla birlikte ek faydalar çevresel ve toplumsal konular gibi diğer boyutlar da konuşulur. Burada odak siyasi süreçlerin şeffaflığını artırarak yerel, bölgesel ve/veya ulusal düzeyde vatandaşların karar alma sürecine katılımını artırarak açık verinin demokrasiye getirdiği katma değer üzerinde durmak. Ancak açık verinin eğitim alanında kullanımına çok az dikkat edilmekte. Gittikçe daha fazla Avrupa ülkesi bu potansiyeli görüyor ve okul müfredatında açık veriyi tanıtmak için bazı konsept projeler yürütüyor.

Örneklerle ilerlemek gerekir ise, Kuzey İrlanda Eğitim İçin Açık Veri yarışması düzenledi. 2016’da Kuzey İrlanda hükümeti Eğitim için Açık Veri‘nin (#ODNI4EDU) nasıl kullanılacağı konusunda yenilikçi fikirler için yarışma başlattı. Amaç ilk okullar ve ortaokullarda öğretime yardımcı olmak için kamu portalı yoluyla açık veriyi kullanmayı sağlamaktı.En iyi uygulama fikrine £ 20.000 verildi. Kazanan projelerden biri öğrencilerin doğal afetlerin olası etkilerini öğrenmelerine yardımcı olan bir platform olan “Öfkeli Gezegenimiz idi. Uygulama öğretmenlerin gezegenin başka bir noktasında meydana gelen bir felaketin kendi bölgelerinde olması durumunda neler olacağını göstermelerini sağlıyordu. Aynı zamanda öğrencilerin küresel ısınmanın coğrafi etkilerini ve verilerin bilinçli karar almada nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmelerine de yardımcı oluyordu.

Diğer bir örnek ise Moers’da ortak bir açık veri okulu projesinin başlatıldığı Almanya’dan! Moers, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde yaklaşık 100.000 kişinin yaşadığı bir kasaba. Proje — DatenmachenSchule — Adolfinum Gymnasium ve Rhine-Whaal Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileriyle birlikte bir dizi yazılım uygulamasının geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Kuzey İrlanda projesi gibi buradaki fikir de açık veri kullanarak okul derslerini daha etkileşimli hale getirmek.

Proje okul müfredatında verilerin çeşitli konularda nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Matematik veya bilgisayar bilimleri derslerinde ödevlerde veri kullanılıyor. Politika veya sosyal bilgiler gibi konularda öğrenciler açık bütçe platformu offenerhaushalt.de‘de halka açık olan açık verileri kullanarak yerel yönetimin bütçesi, harcaması hakkında daha fazla bilgi ediniyor. Diğer dersler ise, Moers ilçesinin demografik gelişimi ile ilgili verileri içeriyor. Örneğin, demografik gelişime yönelik yedinci sınıf öğrencilerinden istatistikleri analiz etmesi ve içgörüleri ile kişisel deneyimlerini karşılaştırması isteniyor. Gruplarda öğrenciler daha sonra bir huzurevi, bir anaokulu ve genç aileler için bir alış veriş mağazası için iyi yerler belirlemekle görevlendiriliyorlar. Daha sonra kamuya açık verilerin potansiyel kullanım durumlarını tartışmadan önce hangi verilerin yararlı olduğunu ve hangi verilerin eksik olabileceği üzerinde duruyorlar. Ayrıca okullardaki enerji tüketimi verileri çevre bilimi derslerinde de kullanılıyor.

Öğrencilere kendi okullarının enerji kullanımına ilişkin içgörüler sağlıyor ve bölgedeki diğer okullara kıyasla okullarının performansını görmeleri sağlanıyor. Öğrenciler enerjiden tasarruf etmelerine ve kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmalarına nasıl yardımcı olabileceklerini anlayabiliyorlar çalışmanın sonunda. Bu tür örnekler ve daha birçok kullanıma ilişkin sınıfların açık veri vakaları DatenMachenSchule projesinin yayınlanan kılavuzunda da incelemek mümkün.

İsviçre’de de benzer bir inisiyatif başlatıldı ve burada açık verinin okul müfredatına dahil edilmesi için adımlar atıldı. Veri analizi Lehrplan21 müfredatının bir parçası- 2014 yılında 21 tane Almanca konuşulan ve çok dilli kantondaki okul müfredatını uyumlu hale getirmek için kabul edilen bir plan. Lehrplan21’in Medya ve Bilişim müfredatının bir parçası olarak öğrenciler veri yapılarından, veri biçimlerine, veri tabanı yönetimine, veri temizleme ve analiz etmeye kadar verilerle çalışmanın temellerini anlıyor ve uyguluyor. Bu fikir veri okuryazarlığını teşvik etmeyi ve (özellikle genç nesiller arasında) veri ile çalışmak ve verileri anlamak için ilgiyi arttırmayı amaçlayan İsviçre Okulu tarafından destekleniyor ayrıca. Açık verinin okul müfredatına nasıl dahil edilebileceği hakkında daha fazla fikir edinmek için İsviçre Veri Okulu platformu incelenebilir ve konuyla ilgili bir tartışma forumu da başlatıldı.

Bunlar dijitalin güçlendirilmesini amaçlayan Avrupa çapında gerçekleştirilen sayısız girişimden sadece birkaç tanesi. Bunlar dijital becerilerin geliştirilmesini ve yeni etkileşimli öğrenme ve öğretme kaynaklarının yaratılmasını ve bilgi geliştirmeye yönelik iş birliğine dayalı yaklaşımı güçlendirmeyi amaçlayan Avrupa çapında gerçekleştirilen sayısız girişimin yalnızca birkaç örneği. Toplumların dijitalleşme derecesi geliştikçe, veri okuryazarlığı zorunlu hale gelir ve bu tür örnekler bu yönde büyük bir adımdır. Özellikle genç nesil öğrencilerin bu tür dijital yeterliliklerini geliştirmeleri ve verilerle çalışmayı öğrenmeleri gerekir.

Kaynak: https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/open-data-schools

Çeviri: www.verigazeteciligi.com