Bakımevi Krizi

0
241

Financial Times Araştırması özel bakımevleri endüstrisi araştırması özel sektör  yatırımcılarının yaşlı bakımını kâr makinesine nasıl dönüştürdüğünü ortaya çıkardı. Araştırmamız çok önemli bir dönemde yapıldı esasen çünkü ülkenin en büyük bakımevi operatörü Southern Cross’un mali sorunları ortaya çıkmıştı. Hükümet onlarca yıldır bakım sektöründe özelleştirme girişimini teşvik etmek için çalışma yapıyordu ve özel sektörü kendi kurnaz iş planlarına dahil ediyordu.


Özel bakım krizle karşı karşıya (Financial Times)

Araştırmamız bakımevlerinin incelenmesinden sorumlu olan Birleşmiş Milletler’den aldığımız verileri analiz etmekle başladı. Bilgi herkese açık ancak veriyi yapılandırmak gerekiyordu. Veri her bir evin performansı üzerine değerlendirmeleri yani özel mi, devlet malı mı yoksa kar amacı gütmeyen bir işletme mi olduğunun analizini içeriyordu. Bakım Kalite Komisyonu (BKK) Haziran 2010’a dek bakımevlerini kalite açısından değerlendirmişti.

İlk aşamada kapsamlı bir veri temizliği yapmak gerekti çünkü Bakım Kalite Komisyonu(BKK) tarafından sağlanan veri tek tip kategoriler içeriyordu. Bu süreçte  öncelikli olarak Excel kullandık. Masabaşı ve telefon araştırmalarıyla belli başlı evlerin özel-sermaye gruplarının sahipliğinde olup olmadığını tespit ettik. Finansal kriz öncesi bakımevi sektörü özel sermaye ve yatırımcılar için mıknatıs etkisine sahipti, ciddi finansal sıkıntılarla yüzleşmeye başlamıştı. Özel sermaye sahibi olmanın bakım kalitesi üzerine, var ise etkisinin ne olduğunu saptamak istedik.

Kısmen kolay bir Excel çalışması ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara ait, devlet yönetimindeki evlerin, ortalama olarak özel sektörünkilerden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini saptadık. Bazı özel-sermaye yapılı bakımevi grupları ortalamanın üzerindeydi ve diğerlerinin de altındaydı. Ödeme seviyesi üzerine dönüşüm hızı vb. üzerine diğer verimiz ile olduğu kadar olay yeri raporlama, ihmal vaka çalışması, yapıcı politikalardaki hataların detaylı incelenmesi ile eş zamanlı analizimiz, yaşlı bakımının gerçek durumunun bir portresini çıkarmayı sağladı.

Bu süreçte veri bölümü olarak şu tavsiyeleri önerebiliriz: 

-Orijinal veriyi nasıl manipüle ettiğinizin notunu tuttuduğunuzdan emin olun.
-Orijinal verinin kopyasını alınız ve asla değiştirmeyiniz.
-Verinizi tekrar tekrar kontrol ediniz. Bir kaç kez analiz ediniz.
-Özellikle belli şirketlere ya da bireylere yer veriyorsanız, onlara cevap hakkı vermeye çalışınız.

 

Cynthia O’Murchu, Financial Times
I.veri gazeteciliği el kitabı
Çeviri:  https://datajournalism.com/read/handbook/one/case-studies/care-home-crisis