Veri Açıksa Açlık Sıfır

0
513

Sıfır açlık hedefinde yürütülen projelerde, tarımda açık verinin kullanılması, yaygınlaştırılması gerektiği konuşuluyor. Peki açık verinin tarım sektörüne katkısı ne olabilir?

Tarım terimi, belirli bitkilerin yetiştirilmesi ve evcil hayvanların  yetiştirilmesiyle elde edilebilecek gıda, yem, lif ve diğer istenen ürünlerin üretilmesi anlamına gelmektedir. Tarım sektörü, diğer sektörlere ve insanların günlük yaşamlarına etkisi nedeniyle bir ekonomideki en önemli sektörlerden biridir. Bu sektörün bir ekonominin bel kemiği olmasının çeşitli nedenleri vardır. Örneğin tarım sektörü:

  • İnsanları ve hayvanları beslemek için yiyecek ve yem sağlar.
  • Üretim için bir hammadde kaynağıdır.
  • Küresel nüfusun büyük bir kısmına bir istihdam ve geçim kaynağıdır.
  • Milli gelire katkıda bulunur ve devlet gelirinin bir kaynağıdır.
  • Yerel ve ulusal olarak ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur ve bir ülkenin genel ekonomik kalkınmasına katkıda bulunur.

Tarım sektörü, etkisinin genişliğinden dolayı, yerel, bölgesel, ulusal ve hatta küresel düzeyde bir ekonomide kritik bir role sahiptir. Bununla birlikte, tarım sektörü iklim değişikliği, gıda güvenliği ve nüfus artışı gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve bunlarla mücadele etmek için Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 programı aracılığıyla gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, denizcilik, denizcilik araştırmaları ve biyoekonominin sosyal sorunlarına önemli araştırma kaynakları tahsis etmektedir. Tarım sektörünü bu zorluklara karşı desteklemenin bir başka yöntemi de Endüstri 4.0 ile ilişkili dijital teknolojileri kucaklamaktır, başarılı bir şekilde uygulamaktır ve birleştirmektir.

Tarım ve Açık Veri

Dünya, bilgisayarların veri ve makine öğrenmesi tarafından beslenen akıllı ve özerk sistemler ile güçlendirileceği dördüncü endüstriyel devrime yani Endüstri 4.0’a doğru ilerliyor. Ayrıntılı olarak, Endüstri 4.0 konsepti, fabrikaların ve makinelerin, tüm üretim hattını görselleştiren ve kendi başına kararlar alabilen bir sisteme bağlı olan kablosuz bağlantıları ve sensörleri işaret eder.

Tarım sektörü, ürün alanındaki değişkenlerin varyasyonlarını doğru bir şekilde ölçmek ve geliştirmek için coğrafi konum, toprak ve çevre koşullarının izlenmesi, Yapay Zeka (AI), bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknolojileri giderek daha fazla birleştirmektedir. Bu teknolojileri başarıyla uygulamak ve birleştirmek için, tarım verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Veri – özellikle açık veri – tarım sektörünün Endüstri 4.0’a entegre olmasına ve gelişmesine yardım edecek, tarım sektörünü dönüştürme ve dünyadaki gıda güvenliğini kolaylaştırma potansiyeline sahip olacaktır. Bu veri setleri, hava durumu verilerini, tohum genetiği ile ilgili verileri, çevresel koşullar ile ilgili verileri ve toprak verilerini içerir. Veri setlerinin tarım sektörünü nasıl etkileyebileceğini incelemek için hava durumu verileri örneğini alabiliriz. Hava durumu verileri açık lisanslanırsa, çiftçilerin ekim mevsimini planlamaları kolaylaşacaktır. Don veya kuraklık riskini azaltarak mahsullerin zarar görmesi engellenecek, hasadın verimi arttırmak mümkün olacaktır. Ek olarak, açık hava durumu verileri, çiftçilerin yağmurlu veya kuru günler için hazırlık yapmalarına yardımcı olabilir.

Dünyada veri ve tarıma odaklanan birçok girişim var. Örneğin, Tarımsal ve Kırsal İşbirliği Teknik Merkezi -(CTA) – tarımda açık veri söylemini şekillendirmeyi amaçlayan bir girişim. CTA’nın desteklediği bir başka kuruluş 2014 yılında kurulan ve küçük ölçekli üretime yardımcı olmayı hedefleyen Tarım ve Beslenme İçin Küresel Açık Veri (Global Open Data for Agriculture and Nutrition- GODAN) adındaki girişimdir. Açık verinin tarımı iyileştirmede kullanılmasını savunan bu girişimler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefinin önemli parçası olan sıfır açlık hedefine uygun atımlar atmaktadır.

Avrupa’daki tarımsal veri kümelerini yakından incelemek, açık tarım verilerinin değerini anlamak, tarımdaki mevcut sorunları ve gelecekteki zorlukları ele almak için, Avrupa Veri Portalı’nı inceleyebilirsiniz. https://twitter.com/EU_DataPortal

İngilizce kaynak için lütfen tıklayınız