Veri Okuryazarlığı Endeksi — (Çeviri)

0
231

Önsöz

Küresel ölçekte tüm sektörlerde karar vermeyle ilgili mevcut veri kullanımında büyük bir patlama meydana geldi. Ancak çok uzun bir zamandır, veriyle taşınan değerin büyük çoğunluğu, ondan anlam üretebileceklerin ellerinden çıkarıldı.

Otomasyon, robotik ve yapay zeka yaşam ve çalışma şeklimizde çok önemli değişiklikler meydana getiriyor. “Veri” bu dördüncü sanayi devriminin evrensel dili durumunda.

Makinelerin sorularını sorabilecek, veriyi bilgi inşa etmede kullanacak, karar verip anlamını başkalarıyla tartışabilecek bir işgücüne ihtiyaç duyuyoruz.

Harekete geçme ilhamını veren, veriyi yararlı bilgiye aktarabilecek beceri, çoğumuzu ıskayalan bir şey. Günümüz işgücünde yaygın veri becerileri mevcut değil, veri demokratikleştirilmemiş ve veri güdümlü karar verme ne teşvik ne de himaye ediliyor.

Niçin? Kurumların verinin önemini, geçerliliğini nasıl algılandığı ve veri okuryazarlığı olarak bilinenlerin — bir kurumun veriyi okuma, analiz etme, karar alımlarında kullanma, iletişim kurma ve veriyi kurum genelinde anlamlandırma yeteneği- değer görmesi arasındaki kalıcı eksiklik devam ediyor.

Bu yakıcı bir zorluk, birçok kurum için önemli olan bu veri fırsatını etkin bir şekilde kullanmak ve kurumsal veri okuryazarlığı için oldukça ihtiyaç duyulan bir çalışmayı hazırlamamıza neden oldu.

Veri Okuryazarlığı Endeksi, veri okuryazarlığı ve bir ticari kuruluşun ondan sağlayacağı değerin ilişkisini incelemeyi amaçlayan bir araştırmanın sonucudur. İlk defa, şirket performansı ile işgücü veri okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyduk ve kuruluşların buna göre kendilerini kıyaslayabilecekleri bir ölçü belirledik.

Veri Okuryazarlığı Endeksi yalnızca mevcut gidişatın ilginç bir analizi olmayı planlamıyor. Bu, iş dünyasının liderlerini destekleyerek pazar paylarını korumalarını ve veri devriminin onları geride bırakmamasını sağlamaya yönelik bir çağrıdır.

Kuruluşunuzun veri okuryazarlığı ile yüksek kurumsal değerde 500 milyon dolara kadar nasıl yararlanabileceğini ve global piyasada karar vericilerin veri okuryazarlığı fırsatı hakkında neler düşündüklerini öğrenmek için okumaya devam edin.

By Mike Capone CEO, Qlik


“Kurumsal” Veri Okuryazarlığını Tanımlamak

Veri okuryazarlığı, genellikle bireylere atıfta bulunurken kullanılan bir terim. Bu tanım, bir veri bilimcisi ya da analisti için gerekli olabilecek çok teknik bir veri anlayışı gerektirmemekle birlikte, ancak bir kişinin verileri okuma, çalışma, analiz etme ve tartışma yeteneğini ölçer.

Benzer şekilde, Kurumsal Veri Okuryazarlığı, basit bir şekilde veri uzmanlarını kiralayarak başarı elde etmek veya bilimsel ve teknik kurumlarla sınırlı bir alan değildir. Biz, Kurumsal Veri Okuryazarlığı için ilk tanımı; bir kuruluşun veriyi kurum genelinde okuma, analiz etme, kararlar için kullanma, tartışma ve iletişim kurma yeteneği olarak belirledik.

Bunun bir kuruluşta nasıl göründüğünü belirlerken, üç temel veri okuryazarlığı sütunu belirledik:

1. Veri Okuryazarlığı Yetenekleri

Veri okuryazarı kuruluşlar bünyelerinde, veri okuryazarı olan çalışanlar barındırmalıdır. Birçok kurum veri becerilerini kiralama yoluyla elde ederken, veriyi anlama ve kendi pozisyonlarında uygulamalarını sağlamak adına herkes için eğitim programalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

2. Veri Güdümlü Karar Verme

Veri odaklı karar verme iki farklı yönden ölçülür: Verilerin Dağıtılması, böylece bireylerin kendi rollerinde kararlar almak için ihtiyaç duydukları gerekli verilere erişebilmeleri; ve öngörülerin veri odaklı karar vermeyi destekleyecek şekilde elde edilmesi ve sunulmasını sağlayan Veri Kaynakları.

3. Veri Dağılımı

Veri becerilerinin dağıtılması, her departmanın uzman işlev kümelerinin ötesinde, içgörülerini iletebilemek ve bununla hareket edebilmek için organizasyon genelinde veri kullanımının ne kadar yaygın olduğunu ölçmektedir.

Kurumsal Veri Okuryazarlığı Puanlamasının Kurulması

Bu tanımı kullanmakla, IHS Markit ve Wharton akademisyenleri, bir kurumun kurumsal veri okuryazarlığının üç boyutuna karşı performasına dayalı yeni bir ölçüm sistemi — Kurumsal Veri Okuryazarlığı (CLD) Puanlaması- geliştirdi: çalışanların veri becerileri (insan sermayesi); veri odaklı karar verme; ve veri becerisi dağılımı (organizasyon genelinde verinin kullanımı ne kadar yaygın olduğu). Küresel örneklem için, CDL puanlarının dağılımı en düşük 0 ile en yüksek 100 arasında değişmektedir.

Veri Okuryazarlığı Endeksi: 500 Milyon $ Fırsatın Ortaya Çıkarılması

Üzerine uygun bir şekilde düşünüldüğünde, verinin bir organizasyonun rekabet edebilir durumda kalması için kritik bir değerinin olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, veri okuryazarlığının finansal performans üzerindeki etkisini ölçmek için önemli bir deneysel çaba eksikti.

Veri Okuryazarlığı Endeksi ile buna işaret ediyoruz. Bu şirketleri Kurumsal Veri Okuryazarlığı puanlarına göre sıralayan ve okuryazarlık düzeylerini kurumsal performans ölçütleriyle ilişkilendirmeye çalışan titiz bir modeldir.

Bulgular şaşırtıcıydı. Veri Okuryazarlığı Endeksinin keşfettikleri:

  • İşgücü veri okuryazarlığının kurumsal performans ile ispatlanmış bir ilişkisi vardır. Veri Okuryazarlığı Endeksi’nin ilk üçte birinde yer alan kuruluşlar, yüzde üç ila beş arasında daha büyük işletme değeriyle (pazar değeri) ilişkilendirilir.
  • Bu çalışmanın ortalama organizasyon büyüklüğüne göre (10.7 milyar dolar işletme değeri), kurumsal veri okuryazarlığı puanları daha yüksek olan işletmeler, 320–534 milyon dolar arasında daha yüksek işletme değerinde olabilir.
  • Geliştirilmiş kurumsal veri okuryazarlığı, brüt kar marjı, Varlık Getirisi, Özkaynak Getirisi ve Satış Getirisi de dahil olmak üzere diğer kurumsal performans ölçütlerini de olumlu yönde etkiler.

Küresel Ölçekte Son Durum

Kurumsal Veri Okuryazarlığı ile kurumsal performans arasındaki pozitif ilişki, her bölge ve analiz edilen sektör arasında tutarlı olmakla birlikte, analiz, işletme liderleri için net bir ölçüt sağlamaktadır.

Bölgesel Üstünlük

  • İngiltere, Almanya ve Fransa Kurumsal Veri Okuryazarlığı için en olgun milletler arasından yer almakla birlikte, Avrupa küresel ölçekte en yüksek veri okuryazarlığı skorunu elinde bulundurmaktadır.
  • Bu Avrupalı şirketlerdeki karar mercilerinin veriye verilen değer konusunda daha büyük bir hassasiyet taşıdıklarını göstermektedir. %72’lik bir oran bunun “çok önemli” olduğunu onaylamaktadır, bu oran Asya’da %60, ABD’de ise %52’dir. Ayrıca, veri kullanılarak alınan kararların oranını olumlu yönde etkilediği ve çalışanların verilerle daha rahat olmalarını teşvik ettiği görülmektedir.
  • Veri Okuryazarlığı skorları ABD ve APAC bölgeleri için kısmen daha düşük olmakla birlikte, istatistiksel olarak birbirlerinden farklı değillerdi.
  • Singapur kendi bölgesi için olağanüstü bir performans sergiledi ve dünya çapında en veri okuryazar millet oldu.
  • ABD’de daha farklı bir durum yaşanmakta. Şirket liderlerinin neredeyse yarısı, şirketlerinin veri kullanımında en az “bir hayli fazla” değişiklik yapıldığını belirtmektedirler. Bu, tüm bölgelere göre en yüksek oran. Ancak, organizasyonel değişimler yatırımlarla eşleşmiyor. ABD’de iş liderleri veri okuryazarlığı eğitiminin en düşük seviyelerini (% 30) paylaşmakla birlikte yalnızca% 16’sı, çalışanlarının veriyle daha rahat olmalarını “önemli ölçüde teşvik ettiğini” bildirdi.

Veri Okuryazarlığı söz konusu olduğunda işletmeler nerede yetersiz kalıyor?

Veri okuryazarlığının anlaşılması, benimsenmesi ve yatırımında bölgesel ve sektörel farklılıklar olsa da, Veri Okuryazarlığı Endeksi’ni bilgilendirmek için kullanılan küresel ticaret karar merciileri anketi, kurumları veri fırsatını etkin bir şekilde kullanmaktan alıkoyabilecek alanları tespit etti.

Veriye Sahip Olmak & Onu Anlamak

Şirketlerin veriye verdikleri önem ile ticari ve ekonomik gelirlerini artırma konusundaki ilgileri arasında bir eksiklik mevcut: ticarette karar vericilerin yüzde 93’ü veri okuryazarlığının endüstrisi ile ilgili olduğuna ve çalışanların veri okuryazarı olmalarının önemli olduğunu inanmakta, ancak üçte birinden azı veri okuryazarlığının başarılı bir ekonomide önemli bir faktör olduğunu kabul etmektedir.

Veri Becerilerinin Değeri

Veri becerilerini arttırmaya ihtiyaçları olduğunu kabul eden şirketlerden, büyük işletmelerin yüzde 63 gibi bir oranla veri okuryazarlığı çalışanlarının sayısını artırmayı planlıyor. Bununla birlikte, önemli bir beceri eksikliği mevcut: küresel işgücünün yalnızca yüzde 24’ü veriyi okuma, çalışma, analiz etme ve tartışma yeteneklerine tamamıyla güveniyor.

Küresel işgücünün yüzde 78’i veri becerilerini geliştirmeye yönelik daha fazla zamana ve enerjiye yatırım yapmaya istekli olmasına rağmen, şirketlerin sadece yüzde 34’ü veri okuryazarlığı eğitimi veriyor ve yalnızca yüzde 17’si çalışanlarını veriyle daha rahat çalışmaları yönünde “önemli ölçüde teşvik ediyor”.

Şirketler, beceri geliştirmeye yönelik teşvik edici olmamakla birlikte, iş liderlerinin yalnızca yüzde 36’sı veri okuryazarı olan çalışanlara daha yüksek maaş ödemeyi kabul ediyor.

Karar Vermede Veri Eksikliği

Neredeyse tüm şirket liderleri verinin kendi endüstrileri ve şirketlerinin mevcut karar vermelerinde önemli olduğunu kabul etmektedir. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, şirketlerin yalnızca %8’i verinin kullanımında son beş yılda önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

Öyle ki, veri güdümlü karar verme oranı, Kurumsal Veri Okuryazarlığı’nın üç ölçüsünün en düşük notuna sahip. Dolayısıyla, her iş biriminde veri okuryazarı çalışanı barından şirketlerin bile veriyi olabildiğince etkili bir şekilde kullanılabilir bilgilere dönüştürmeleri mümkün görünmüyor.

Veri Teknolojileri Bir Arada

Kurumsal Veri Okuryazarlığı ölçüsüne dahil olmasa da, araştırmamız iş zekası, gelişmiş analitik ve görselleştirme gibi bazı teknolojilerin de kurumsal performans üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koydu.

Sensörler, son aygıtlar ve daha güçlü hesaplama dahil olmak üzere, Nesnelerin İnterneti tarafından halihazırda öncesinde görülmemiş bir miktarda veri üretiliyor. Veri teknolojileri veriyi basitleştirmekte, çalışanlara onu analiz etme ve daha hızlı yorumlama imkanı sunuyor. Ancak, bir araç onu kullanan kişi derecesinde etkili olabilmektedir. Şirketler, veri girdisi yapmayı bilen, onunla daha iyi içerikler üreten ve veriyi karar verme süreçlerinde etkili kullama yetkisisine sahip bir işgücüne ihtiyaç duymaktadırlar.

Sonraki Adım Ne?

Giderek veri tarafından güdümlenen bir dünyada, veri okuryazarlığı, “okuryazarlık” kadar önemli hale geldi. Veri bakımından güçlü bir dünyada rekabet edebilir durumda kalmak isteyen kuruluşlar, iş pratiklerini ve kararlarını güncellemek için her fırsattan yararlanmaya kendilerini hazırlamalıdırlar.

Ancak, veri okuryazarlığının değeri geniş ekonomik perspektifte hala dikkate alınmadığı için, birçok şirket işgücüne, kaynaklara ve süreçlere yönelik gerekli değişiklikleri yapamıyor. Veri Okuryazarlığı Endeksi şimdi Kurumsal Veri Okuryazarlığının şirket performansı için önemini göstermeye yardımcı olmaktadır.

Kuruluşların veri okuryazarlığı yolculuklarında onlara yardımcı olmak için:

  • Kurumsal Veri Okuryazarlığının iyileştirilmesine yönelik, kuruluşlara uzman bakış açıları, içerik ve net yaklaşımlar sunan kapsamlı bir rapor hazırlamak için Veri Okuryazarlığı Projesi’nden küresel endüstri liderleriyle çalışmak.
  • Kurumların kendileriyle kıyaslama yapabilecekleri kendi Kurumsal Veri Okuryazarlığı puanlarını keşfetmelerini sağlayacak çevrimiçi bir araç geliştirmek.